Mladí umělci ohromili nejen své pedagogy, ale i návštěvníky studentského festivalu