Mladých uživatelů návykových látek ubývá, novou závislostí je internet