Moria: Z vyhořelého tábora evakuovali 400 dětí bez rodin. Tisíce uprchlíků živoří na silnicích a v lesích