Motorák letěl vzduchem, popsal strojvedoucí srážku u Kdyně