Muž v Novém Šaldorfě na Znojemsku spadl do hluboké studny