Na krizi se připravit lze, ví ten, kdo krizí již prošel