Na místě bývalého svatostánku českého hokeje je dnes prázdný plácek