Nejčastějším informačním zdrojem jsou v EU televize a weby


Obyvatelé v Evropské unii nejčastěji čerpají informace z televize a online serverů. Ukazuje to průzkum, který dnes zveřejnil Eurobarometr. Mezi Čechy jsou po televizi druhým nejvyužívanějším informačním zdrojem sociální sítě. Podíly se však velmi liší v závislosti na věku uživatele.

Pro 71 procent respondentů v EU byla televize prostředkem, skrze který se informovali nejčastěji. Druhé nejoblíbenější jsou pak zpravodajské weby, které zařadilo mezi nejpoužívanější prostředky 42 procent respondentů, a pak rádio a sociální sítě (shodně 37 procent). Informace z tištěných novin soustavněji čerpalo 21 procent lidí. Respondenti mohli na otázku uvést více odpovědí.

V Česku je situace podobná se 72 procenty respondentů, kteří označili televizi mezi zdroje, ze kterých čerpají nejčastěji zprávy. Na druhém místě jsou pak sociální sítě, které se 42 procenty respondentů přeskočily zpravodajské portály (38 procent), rádia (26 procent) i tištěné noviny a magazíny (13 procent).

Ve srovnání s rokem 2022 podíly offline kanálů spíše stagnovaly či klesaly. Podíl respondentů v EU, kteří se informují skrze sociální sítě, však meziročně vzrostl o 11 procentních bodů. Nárůst zaznamenaly také video platformy, aplikace pro zasílání zpráv či podcasty.

Výběr informačních kanálů se ve velké míře odvíjí od věku uživatelů. Televize je nejpopulárnější mezi respondenty ve věku 55 a více let, a její podíl klesá, jak klesá věk. Mezi nejmladšími uživateli ve věku 15 až 24 let popularitu televize překonaly sociální sítě, ze kterých má informace 61 procent lidí v této věkové kategorii.

Téměř polovina občanů EU (48 %) označuje veřejnoprávní televizní a rozhlasové stanice (včetně jejich online verzí) jako zpravodajský zdroj, kterému nejvíce důvěřují. Následuje psaný tisk (včetně online verzí), kterému důvěřuje 38 % respondentů, zatímco soukromé televizní a rozhlasové stanice uvádí 29 %.