Nošení roušek je opět povinné. Jak se měnila ochranná opatření?