Odpírače roušek nelze v davu přehlédnout, je jich však spíše poskrovnu