Oprava Vladislavského sálu se protáhne, předávání vyznamenání to nenaruší