Oprávněnost podnikání soudce Veselého posuzuje NSS