Polná vstoupila do povědomí neobjasněnou vraždou, ale především je to město hodnotných památek