Poslanec Kováčik leží v Nemocnici Na Bulovce. Měl těžký úraz