Pozdvižení v Polsku, na přítoku Odry u Wroclawi odchytili kajmana