Právní gramotnost celé společnosti je na nízké úrovni. Změnit to mají advokáti ve školách