Pražané mají ohlásit příjezd z rizikové země e-mailem a nastoupit karanténu