Pražská hygiena stíhá trasovat jen obtížně, pozitivně testované žádá o shovívavost