Připravenost státního rozpočtu na mimořádné události je mizivá