Proti možnému umístění úložiště radioaktivních odpadů v kraji se Vysočina nepostavila