Průmysl v červenci vykazuje nejlepší výsledek za pět měsíců