Rakušan: Jermanová nezměnila atmosféru starých ‚rathovských‘ časů. Věřím hlavně spolupráci s Piráty