Web zprávy

Restaurování středověkého oltáře sv. Barbory odhalilo nečekaný objev


„Pan restaurátor, akademický malíř Mario Král, vrátil oltáři barevnost a dal vyniknout řadě detailů, které byly již méně viditelné. Celé dílo působilo zašedle a zejména zlacení bylo místy poškozené,“ popsala stav oltáře před restaurováním vedoucí umělecko-historického oddělení muzea Renáta Klucová.

V minulosti bylo dílo sice několikrát restaurováno, ale šlo spíše o dílčí zásahy. Komplexní oprava se podařila díky přeshraničnímu projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří, jehož garantem za českou stranu je Ústecký kraj.

Součástí restaurování byl technologický průzkum, který odhalil nečekané informace.

„Socha sv. Barbory je s velkou pravděpodobností nepůvodní. Nemusel to být tedy oltář sv. Barbory,“ upozornila Klucová. Muzeum ale o změně pojmenování téměř pět set let staré památky v tuto chvíli neuvažuje.

„Název je už zažitý a nyní nelze s jistotou říci, jaká socha tam původně byla. Mohlo jít o Pannu Marii, ale důkazy zatím chybí. Jelikož nepůvodní socha sv. Barbory v oltáři i nadále zůstane, setrváme u stávajícího názvu,“ dodala Klucová.

Oltář, jehož součástí je středová skříň se sochou sv. Barbory, boční pevná i pohyblivá křídla a predela (nosná část oltáře), byl vytvořen kolem roku 1525. Indicie naznačují, že vznikl v dílně saského malíře Hanse Hesseho, zřejmě na objednávku z české strany. Ovšem pro koho konkrétně, to je také záhada.

„Historie oltáře je poměrně složitá. Objednavatele ani původní místo určení oltáře dosud neznáme. Na konci 19. století byl nalezen v kostelíku sv. Vavřince v Želině u Kadaně,“ říká Klucová.

„Ovšem v té době se tam nalézalo několik dalších pozdně středověkých památek, které ale spolu vůbec nesouvisely. Předpokládáme, že někdy před tím tam proběhl nějaký svoz z více kostelů na Kadaňsku,“ dodává Klucová.

Ze Želiny se oltář společně s dalšími historickými předměty dostal do kadaňského františkánského kláštera. Jeho cesta po druhé světové válce vedla do kadaňského muzea a po jeho zrušení v 70. letech minulého století putoval do sbírek chomutovského muzea. Dílo je ukázkou vysoce kvalitní pozdně středověké malířské a sochařské produkce.

Také přečtěte

Další omezení pro maloobchod a služby. Výjimek podstatně ubylo

„Museli jsme udělat další omezení pro maloobchod a služby. Zredukovali jsme výjimky zhruba o polovinu,” …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít k navigační liště