Řidič odmítl z rodinných důvodů jezdit s reklamou SPD na autobuse. Hrozila mu neomluvená absence