Rizikové Česko má stále seznam rizikových zemí. Při návratu musíte na test