Web zprávy

Robert Plaga: Nechtěli jsme plošně vypnout celý druhý stupeň


Ohledně situace ve školách a rozdělení na týden a týden – jak dlouho se toto opatření připravovalo a proč se vybrala konkrétně tato varianta?
I přes zhoršující se situaci jsme hledali variantu, abychom nemuseli plošně vypnout celý druhý stupeň. Přemýšleli jsme, jak zachovat formu prezenčního vzdělávání, abychom udrželi vzdělávací systém v chodu a zároveň vyšli vstříc epidemiologickým požadavkům. 

PŘEHLEDNĚ: Střídavá výuka, zavřená kina či zoo. Jaká jsou nová opatření?

Jaké byly další varianty?
Nabízelo se dopolední a odpolední turnusování, nabízela se i varianta půlení tříd, tu jsme si vyzkoušeli už na jaře. O všech variantách jsme diskutovali s jednotlivými řediteli a nejlépe nám vyšla právě varianta týdenních turnusů po celých třídách. Jedině tak je možné v maximální míře zachovat současný rozvrh, i když je polovina druhého stupně na distančním vzdělávání a polovina na prezenčním. 

Když byste to měl popsat v praxi, bude to po ročnících, po třídách, nebo to je na řediteli konkrétní školy, jak to rozdělí?
Jelikož jsou jednotlivé školy a druhé stupně různorodé, základní pravidlo je v podstatě jasné. Jde o to, aby se ve škole pohybovala pouze polovina žáků s tím, že dělící jednotkou jsou třídy. Když to zjednoduším, pokud má někdo sudý počet tříd, například A, B, C a D, a rozdělí to tak, že šestá, sedmá, osmá a devátá třída půjdou jeden týden pouze A a B, přičemž C a D budou na distanční výuce a druhý týden se prohodí, je to možná varianta. 

A to povinně?
To ne. Pokud ředitel nabude dojmu, že lepší varianta je, aby šesté a sedmé ročníky A, B, C i D ve škole byly první týden, a oproti tomu osmé a deváté ročníky zase doma a pak se opět prohodí, je to také varianta. Podstatou je skutečně napůlit celé třídy a rozfázovat je na celé týdny. 

O velký zásah do rozvrhu nejde. Zůstanou zachovány celé třídy. Vyučující učí v paralelce A, která je prezenční, a za hodinu má paralelku B, která je distanční. Jakou formu distančního vzdělávání zvolí, jestli kameru ve třídě a přenos do rodin, nebo jinou platformu, která nemusí být vždy on-line, je na něm.

Specifická jsou víceletá gymnázia, kterých se ale dotýkalo už předešlé opatření. Budou tedy fungovat jako doposud, že nižší ročníky mohou do škol chodit normálně a vyšší, střední ročníky jsou na distanční výuce?
Přesně tak. Nižší ročníky gymnázií na turnusování nepřecházejí, protože už se v polonaplněné škole pohybují. Zůstane zachovaná i praktická forma výuky na dalších školách. 

Budou muset školy nějak zohledňovat sourozence? Řekněme, že mám dítě v šesté i v deváté třídě. Budou žáky muset školy nějak kombinovat?
Není povinností škol toto zohledňovat, samozřejmě že máte nekonečně kombinací, tak se může stát, že tyto vazby budou. Bylo by vhodné to nějakým způsobem řešit, ale je jasné, že velké školy toto zřejmě nezvládnou a není to ani jejich povinnost. 

Myslíte si, že školy od pondělí zvládnou vše zorganizovat? Přece jenom jde o velký zásah do rozvrhu.
O velký zásah právě nejde, protože zůstanou zachovány celé třídy. Vyučující učí v paralelce A, která je prezenční, a za hodinu má paralelku B, která je distanční. Jakou formu distančního vzdělávání zvolí, jestli kameru ve třídě a přenos do rodin, nebo jinou platformu, která nemusí být vždy online, je na něm. Tato varianta dává nejlepší poměr zachování prezenční výuky a organizačních nároků na straně škol a zároveň i pro rodiče. 

Respirátory i vybavení školy dostávají postupně

Dokážou již všechny školy přejít na distanční výuku nebo se někde stále vyskytují problémy? 
Distanční výuku má povinnost mít momentálně každá škola. Otázkou je, co si pod slovem distanční představíme. Pokud jednu z forem distanční výuky, tedy online vzdělávání, pak je samozřejmě kvalita škol různá. Nicméně školám, které měly na jaře problém, jsme nabízeli pomoc. I tyto školy se už posunuly, a to nejen co se týče techniky, ale zároveň i účastí na webinářích nejenom Národního pedagogického institutu, ale například i Česko digital. Úroveň schopnosti českých učitelů využívat online nástroje vzdělávání a schopnost vést online výuku je značně vyšší než na jaře. 

Je to nejlepší varianta z těch špatných, říká o střídání žáků ředitel Černý

Ředitel Michal Černý ale ve středu říkal, že ne všechny školy počítače mají. Proč se to zdrželo a bude to do brzy vyřešené?
Tento problém není na straně ministerstva školství. Jestli je problém s dodávkou počítačů, tak je na straně dodavatelů. Znovu upozorňuji, že jsme dali školám intervenci, jež jim umožňuje zúčtovat i nákupy, které realizovaly na jaře nebo v létě při přípravě na tento rok. Já jsem řekl, že peníze na školy doputují během října, a tak se i stane. 

Jak to vypadá s dodávkou respirátorů pro učitele? Už je mají všichni?
To, co ministerstvo školství domlouvalo a dávalo jako návrh na vládu, vláda schválila. Uvolnění respirátorů bylo ze skladu ministerstva vnitra a státních hmotných rezerv. To proběhlo okamžitě poté, co to vláda schválila, vše bylo vyexpedováno hned druhý den. 

A distribuce přímo do škol probíhá nakonec jak? Roušky seniorům vozila Česká pošta, což se ukázalo jako problematické, vy jste mluvili o využití nouzového stavu. 
Využíváme ho. Během nouzového stavu jsou za distribuci zodpovědné soustavy integrovaného záchranného systému na krajích. Na konkrétní místa vše rozvezli hasiči a kraje mají na starost distribuci podle seznamu, který dodalo ministerstvo školství. V tuto chvíli distribuce probíhá v krajích podle nouzového zákona. Pokud vím, tak již včera začala distribuce na konkrétní školy v Jihočeském kraji a dalších. 

Co se týče kroužků, například výtvarných či hudebních, které jsou v rámci menších skupinek, ty se také nesmí konat?
Omezení volnočasových aktivit jsou dána nikoliv školským opatřením, ale opatřením celkovým, který tato omezení v tuto chvíli zahrnuje. Z mého pohledu se v tuto chvíli jedná o jasné doporučení pro následujících 14 dní. Podstata všech opatření je snížení všech sociálních kontaktů v celé společnosti, jedině tak se sníží reprodukční číslo. Na jaře se nám dařilo proto, že jsme byli jako společnost zodpovědní a měli jsme méně než polovinu sociálních kontaktů. Jiná cesta, než že si to všichni zase uvědomíme, není. 

Také přečtěte

Má pořádné zpoždění, ale nová šestková nokia se už rýsuje

Nokia model 6.2 představila v září 2019 na veletrhu IFA v Berlíně. I při velmi …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *