Roušky a respirátory dostanou i invalidé a postižení do 18 let