Web zprávy

Semafor COVID: Cestování do zahraničí – Aktuální pravidla

Semafor rozděluje státy EU a schengenského prostoru podle míry rizika nákazy onemocněním COVID-19 do tří skupin:

Ministerstvo zdravotnictví semafor aktualizuje 1x za týden. 

Semafor COVID: mapa

Semafor pro cestování. Do jakých zemí můžete bez omezení a kde na vás čeká karanténa? 4. 9. 2020Foto MZČR

Nízké riziko – zelené státy

 • Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie, autonomní společenství Kanárské ostrovy + země mimo EU: Thajsko, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Jižní Korea a Tunisko

S účinností od 14.9.2020 budou ze seznamu států s nízkým rizikem vyjmuty Kanárské ostrovy.

Při návratu do ČR není povinnost prokázat se negativním testem na COVID-19 ani nastoupit karanténu. Návrat z těchto zemí je tedy zcela bez omezení.

Toulky středověkým Posázavím aneb Po stopách vraždy, ke které nikdy nedošlo

Richard Grégr
22. srpna 2019 • 20:09

Střední riziko – oranžové státy

Po návratu do ČR je to stejné jako u zemí, které semafor covid označuje jako zelené. Nevzniká povinnost předložit negativní test na COVID-19 ani nastoupit karanténu. Výjimku představují cizinci, kteří musí při vstupu z oranžových zemí do ČR předložit negativní test na koronavirus, respektive COVID-19.

Vysoké riziko – červené státy:

Při návratu z těchto zemí a ze zemí mimo EU a schengenský prostor (které nespadají mezi země označené Evropskou Unií jako země pro vycestování bezpečné) mají čeští občané a rezidenti povinnost doložit negativní test na COVID-19 ne starší než 4 dny, nebo ohlásit svůj návrat příslušné krajské hygienické stanici, která určí karanténní opatření (zpravidla 14denní karanténu). Výjimku z testování mají osoby mladší 5 let.

Červené zůstává nadále stále jen Rumunsko a Španělsko, avšak epidemiologická situace se zhoršuje v Chorvatsku (konkrétně Splitsko-dalmatinskán župa) a Francii (konkrétně oblasti Île-de-France a Provence-Alpes-Côte d’Azur). Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné doporučení pro všechny občany cestující do těchto zemí (viz. níže).

10 tipů proč jet do Gruzie: Země plná historie a zajímavé kultury

Václav Podlešák
28. června 2018 • 14:07

Sousední státy

 • Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko

Hranice pro české občany jsou otevřeny bez omezení, při návratu zpět do ČR nevzniká povinnost předložit negativní test ani absolvovat karanténu.

Turistické destinace

 • Řecko – při pozemní cestě je nutné předložit negativní test na COVID-19 ne starší než 72 hodin (od 17. 8. do 31. 8. 2020 platí tato povinnost rovněž pro letecké spojení s Bulharskem, Rumunskem, Spojenými arabskými emiráty, Maltou, Švédskem, Belgií, Španělskem, Nizozemskem, Albánií a Severní Makedonií.).

Od 17.8. platí tato povinnost také pro přílety z České republiky (a dalších zemí kromě výše uvedených, a to Malty, Švédska, Belgie, Nizozemí a Španělska.

Pro ostatní země při lodní a letecké dopravě platí namátkové testování prováděné řeckou stranou. Všichni cestující musí nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka vyplnit elektronicky Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě toto namátkové testování probíhá. V případě testu musí dotyčná osoba zůstat do výsledků v dobrovolné izolaci na adrese, kterou úřadům sdělí.

 • Chorvatsko – cestování bez omezení, avšak platí doporučení MZ a hlavní hygieničky ČR (viz. níže).

Jedinou podmínkou je poskytnutí informací o místě a délce pobytu a kontaktní údaje nejlépe prostřednictvím online formuláře na webu.

 • Bulharsko – cestování bez omezení. 

Český občan nemusí po příjezdu do karantény, pokud nepřicestuje ze Švédska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, prostoru (včetně San Marina, Andorry, Monaka a Vatikánu) anebo Austrálie, Kanady, Gruzie, Japonska, Nového Zélandu, Rwandy, Korejské republiky, Thajska, Tunisu, Uruguaye, Spojených arabských emirátů a Ukrajiny, nemusí po příjezdu do karantény, ani předkládat negativní PCR test na COVID-19. Od 1. 9. 2020 odpadá povinnost předložení negativního PCR testu a karantény při vstupu do země z Turecka, Srbska a Běloruska.

Pro určení země, ze které osoba přijíždí, je podstatné, kde byla jeho cesta zahájena, nikoli přes který stát projížděla nebo kde krátkodobě přebývala. Při vstupu na území Bulharska mohou hraniční orgány požádat o vyplnění prohlášení. 

 • Maďarsko – s účinností od 1.9.2020 do 1.10.2020 uzavřelo pro turisty své hranice

Zákaz vstupu do země se nevztahuje na:

 • občany Česka, Slovenska a Polska, kteří si před 1. 9. rezervovali alespoň jednodenní pobyt s datem po 1. 9. a doloží to spolu s negativním testem PCR v angličtině nebo maďarštině, ne starším 5 dnů
 • nákladní dopravu; 
 • osoby s diplomatickým a služebním pasem; 
 • osoby, které prokáží, že v posledních šesti měsících překonaly nákazu Covid19; 
 •  vedení a zaměstnance sdružené (společné) firmy na služební cestě – jde např. o dceřiné či přidružené firmy ve vztahu s maďarskou společností „Definice sdružené společnosti (DOC, 84 KB)“, musí při vstupu doložit pozvánkou a dokumentem potvrzujícím smluvní vztah s maďarskou firmou; 
 • osoby, které věrohodně prokážou, že cestují s cílem vykonávat obchodní nebo hospodářskou činnost; 
 • cizince s pobytovým povolením nebo vízem nad 90 dnů v Maďarsku a cizí rodinné příslušníky maďarských občanů – při návratu ze zahraničí musí nastoupit čtrnáctidenní karanténu, kterou si mohou zkrátit dvěma negativními testy PCR provedenými v Maďarsku v období pěti dnů se vzájemným rozestupem 48 hod.; 
 • profesionální sportovce a umělce přijíždějící na sportovní (mezinárodní) či na kulturní událost – doloží pozvání maďarské instituce a negativní test PCR, ne starší 3 dnů; 
 • diváky sportovní (mezinárodní) či kulturní události na pobyt do 72 hod. – doloží vstupenku a negativní test na Covid19 s potvrzením v angličtině nebo maďarštině ne starší 3 dnů; 
 • pendlery a občany sousedních zemí žijící v pásmu 30 km od maďarských hranic – uplatňuje se zvláštní režim

 

 • Španělsko – 21. 6. skončil nouzový stav, což znamená otevření hranic a volný vstup z/do zemí EU (kromě Portugalska) a zrušení povinnosti automatického vstupu do karantény.

Při letecké dopravě musí cestující na letišti podstoupit automatizované měření tělesné teploty a předložit k načtení QR kód obdržený po vyplnění elektronického formuláře (u pozemní dopravy povinnost vyplnění formuláře není).

V důsledku vzniku nových ohnisek nákazy zavedly všechny autonomní oblasti povinnost užívání roušek na všech veřejných místech bez výjimky.

 • Turecko – hranice jsou otevřené.

Při vstupu do země jsou však cizinci i turečtí občané povinni podrobit se lékařské prohlídce, případně testu na COVID-19.

Kyperské úřady na základě vývoje epidemie COVID-19 reorganizovaly seznam států, z nichž mohou občané přicestovat na ostrov bez omezení. Česká republika byla spolu s několika dalšími státy přeřazena do kategorie B, tedy států, jejichž občané musí před vstupem předložit negativní test na COVID-19 ne starší než 3 dny. Kyperské úřady při příjezdu nově nepožadují test na nákazu koronavirem u dětí mladších 12 let.

Před cestou do země  je povinné vyplnit  online formulář Cyprus Flight Pass (při nedodržení hrozí pokuta 300 EUR a odmítnutí vstupu do země).

 • Slovinsko – cestování bez omezení.

S účinností od 6.8.2020 vzniká pro české občany povinnost 14denní karantény. Osoby, jejichž rezervace ubytování byly potvrzeny do 6. srpna mohou namísto karantény předložit negativní test na koronavirus.

 • Portugalsko – omezení jen na ostrovech.

Pokud se jedná o pevninské Portugalsko, cestování je bez omezení. V případě Madeiry je nutné předložit negativní test na COVID-19 ne starší 72 hodin, případně absolvovat testování na místě po příletu. U Azorských ostrovů jsou uplatňovány různé kombinace opatření – testování, následné kontrolní testování během pobytu nebo karanténa.

Země mimo EU

S účinností od 1.7.2020 se do seznamu z hlediska koronaviru bezpečných zemí pro cestování zařazují státy mimo Evropskou Unii: Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko, Jižní Koreu a Tunisko. Tyto země vybrala Česká republika ze seznamu, který sestavila EU a na kterém je kromě výše zmíněných ještě Alžírsko, Černá Hora, Gruzie, Maroko, Rwanda, Srbsko a Uruguay.

Doporučení ministerstva

S ohledem na šíření koronaviru, apelují české úřady na občany, aby vyráželi do zahraničí jen v nutných případech a Ministerstvo zdravotnictví rovněž vydalo doporučení týkající se chování českých občanů v přímořských oblastech. Čeští občané by měli:

 • vyhýbat se místům, kde se pohybuje vysoký počet osob ve vnitřních prostorách (bary, restaurace, noční podniky atd.),
 • dodržovat vzdálenost alespoň 2 metry od cizích osob – a to uvnitř i venku,
 • používat roušku při cestování hromadnou dopravou,
 • dodržovat zásady hygieny rukou – především před jídlem nebo po cestě hromadnou dopravou
 • pokud jsou v konkrétní zemi jiné nebo přísnější podmínky, je důrazně doporučeno je dodržovat.

Dne 24. srpna 2020 vstoupilo v účinnost ochranné opatření vydané ministerstvem zdravotnictví, které upravuje podmínky vstupu na území České republiky. 

Doporučení hlavní hygieničky ČR pro cesty do Chorvatska a Francie

 • Vyhýbejte se místům, kde se kumuluje vysoký počet osob ve vnitřních prostorách (bary, restaurace, noční podniky atd.) a raději zůstaňte na čerstvém vzduchu.
 • Dodržujte bezpečnou vzdálenost, alespoň 2 metry, od cizích osob, a to jak ve vnitřních prostorách, tak i ve venkovních (restaurační zahrádky, pláže atd.).
 • Při cestách hromadnou dopravou či v jiných místech, kde se koncentruje hodně lidí, pokud možno používejte roušku či jiný prostředek ochrany úst a nosu.
 • Dodržujte zásady hygieny rukou. V případě, že nemáte po ruce dezinfekční prostředek, umyjte si ruce pečlivě mýdlem a teplou vodou, a to zejména před jídlem či po cestě hromadnou dopravou.
 • Pokud jsou v konkrétní zemi jiné nebo přísnější podmínky, důrazně doporučujeme je dodržovat!

Doporučení hlavní hygieničky ČR cestovatelům po návratu z Chorvatska a Francie

 • Po dobu 14 dnů sledujte svůj zdravotní stav.
 • V případě příznaků zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře.
 • Vyhýbejte se hromadným akcím a dodržujte bezpečný odstup, alespoň 2 metry, od ostatních.
 • Zvažte návštěvy domovů pro seniory a jiných zranitelných skupin obyvatel. Pokud se pro návštěvu rozhodnete, nezapomeňte na ochranu úst a nosu.
 • Při cestách hromadnou dopravou či v jiných místech, kde se koncentruje hodně lidí, pokud možno používejte roušku či jiný prostředek ochrany úst a nosu.
 • Často si myjte ruce vodou a mýdlem a používejte dezinfekci.
 • Kýchejte do jednorázového kapesníku nebo do rukávu.
Vladimír Pikora: Do Chorvatska NE, do Německa ANO. Logiku to nemá, politické body to …

VLADIMÍR PIKORA
7. května 2020 • 12:05

Poznáte, co je na 3D obrázku? Zvířata, stavby i erotika. Vraťte se v čase se stereogramy

-mic-
28. listopadu 2018 • 14:19Také přečtěte

Na brněnských Vinohradech to znovu vře, lidé brojí proti hotelu s kluzišti

Je to teprve rok, co na jednání zastupitelstva brněnských Vinohrad dorazily stovky rozzlobených místních. Nelíbilo …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít k navigační liště