Škoda Auto Promluvte si s Volkswagenem, vyzval vládu Pithart