Slavnosti vína Běchovice: Bílé i červené poteče 19. září proudem