Slovanská epopej: Studie vytipovala 7 míst, kam by se mohla umístit