Speciální pedagogická centra nesouhlasí s návrhem změn v inkluzi, omezují podle nich rovný přístup ke vzdělání