Stavby dostanou přidáno, stát nalije do silnic a železnic rekordní peníze