Šumavský ranč z Policie Modrava u Kašperských Hor je na prodej