Syndrom amniálních pruhů: Elijah má zdeformovaný obličej