Skip to content

Historik médií: Zprávy je třeba analyzovat. Noviny přetrvaly, protože to svedly

Tištěné deníky provází společnost už několik století a podílely se i na jejích proměnách. S odstupem času historikům pomáhají se získáváním představy, jak