Skip to content

Leonor, Christian či George. Mladá generace princů a princezen si buduje pověst

Když se donedávna světová média zajímala o Leonor, kněžnu asturskou, sedmnáctiletou dědičku španělského trůnu, většinou o ní psala v souvislosti s jejími rodiči, či o tom,