Skip to content

Školy nezvládají řešit problémy svých žáků. Pomoci mají sociální pedagogové

Představitelé školy vnímají svou úlohu především v předávání znalostí žákům. Ti ale mnohdy řeší tak závažné rodinné či životní problémy, že na