Skip to content

Slavný Velký útěk nebyl jediný. Tunel ke svobodě si před 80 lety vykopali i Židé

Dějiny jsou někdy trochu nespravedlivé v tom, že větší povědomí lidé mají o historických událostech, jež našly výraznější odraz v umělecké tvorbě a staly