Skip to content

Spalovna odpadu v Krumlově? V Domoradicích ho chtějí pálit 80 tisíc tun ročně

Víc odpadu, než kolik za rok vyprodukují celé České Budějovice, má v plánu každý rok spalovat ve svém Energobloku v Domoradicích firma Carhtamus,