Skip to content

Češi šíří další lež: Týká se ohrožení „tradiční rodiny“ a změny pohlaví u dítěte

V poslední době se na dezinformační scéně objevují stále častěji poplašné zprávy o ohrožení „tradičních rodin“ ze strany takzvané LGBTQ+ diktatury a o tom, že „vám