Teprve devítiměsíční chlapec má za sebou náročnou operaci nádoru jater