Tisíce hektarů orné půdy na jižní Moravě zůstává pod vodu