Trasovat kontakty není snadné, hygienici žádají o shovívavost