Turisty vykázali z mayských ruin, když si odmítli vzít roušky