Unijní postih běloruských činitelů zablokoval Kypr