Úřad své kroky musí komunikovat i ven, proto se scházím s lidmi, říká Rafaj