Web zprávy

Úspory z pojištění mohou určení pozůstalí dostat rychle

Na redakci se obrátil čtenář, který má jiš delší dobu uzavřeno životní pojištění. Vzhledem k tomu, že s jedním ze synů nevychází dobře, zajímá ho, jak docílit toho, aby jeho smrti syn peníze z pojistky nedědil.

„Před mnoha lety jsem uzavřel životní pojistku. Pro případ mé smrti je v ní stanovena poměrně velká částka pro pozůstalé. Nechci, aby tuto částku dědil jeden z mých synů, protože se ke mně nechová dobře. Mohu napsat závěť, že ohledně této sumy z pojistného stanovím jako výhradního dědice druhého ze synů? Mám tuto závěť poslat pojišťovně, u které jsem pojištěn, abych tak vyloučil možnost, že by po mé smrti bylo se závětí manipulováno (závěť zničena), nebo mám tuto listinu uložit k notáři?” ptá se čtenář.

Právník: Zkontrolujte ve smlouvě obmyšlené osoby

Ke čtenářově situaci se vyjádřil právník Jan Dubenský: „Pokud jde pouze o to, kdo by po mužově smrti dostal peníze z jeho pojištění pro případ smrti (nechce rozhodnout o vašem majetku, ale pouze o pojistné částce), tak žádnou závěť sepisovat nemusí, neboť režim nabytí částky pojistného je podle občanského zákoníku zcela odlišný od dědění.”

Ve smlouvě je možné uvést obmyšlenou osobu, která má právo na výplatu naspořené částky

Jak dále vysvětli, zákon (č. 262/2006 Sb., v platném znění) u smluvního pojištění osob hovoří o tzv. obmyšlených osobách. Jsou jimi osoby určené ve smlouvě, které mají právo na výplatu ujednané částky v případě, že nastane pojistná událost, tedy smrt toho, kdo pojištění v jejich prospěch sjednal.

„Je proto nutné, aby se pojistník podíval do textu smlouvy s pojišťovnou a ujistil se, koho či zda vůbec někoho před lety jako osobu, která má nárok na výplatu ujednané částky, určil. Pokud mu nebudou ve smlouvě uvedené osoby vyhovovat, nebo v ní nejsou uvedené, má právo kdykoliv dojít do pojišťovny a smlouvu podle své vůle změnit. Jak totiž uvádí zákon, pojistník má do vzniku pojistné události možnost obmyšleného dodatečně uvést nebo ho měnit,” upřesnil Dubenský.

Jde to i u spoření na penzi

Na doplnění této problematiky je třeba uvést, že v případě, že ve smlouvě obmyšlená osoba uvedena není, platí, že tohoto práva nabývá manžel či manželka pojištěné/ho. Pokud není, přechází na děti pojištěného.

Pokud nejsou ani děti, nabývají práva na pojistné plnění rodiče pojištěného, a není-li ani jich, nabývají tohoto práva teprve dědici pojištěného podle zásad stanovených pro dědění.

Obmyšlenou osobu pro případ smrti lze stanovit i u penzijních produktů.
U penzijního připojištění jde o oprávněnou osobu, u doplňkového penzijního spoření o osobu určenou. Uvedený člověk se pak může dostat k naspořeným penězům zesnulého rychle, zpravidla do několika dnů po předložení úmrtního listu.

U stavebního spoření žádný institut oprávněné nebo obmyšlené osoby není, naspořené peníze jdou v tomto případě vždy do dědictví.

Také přečtěte

Vatikánský nuncius v Iráku před cestou papeže onemocněl covidem

Vatikánský velvyslanec v Iráku, který připravuje březnovou návštěvu papeže Františka v této blízkovýchodní zemi, onemocněl covidem-19. Arcibiskup …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít k navigační liště