Web zprávy

ÚZIS: Podíl přenosu covidu v rodině a v práci klesl, stoupl ale ve školství


Asi třetina případů k 19. září nemá uvedené místo nákazy. Souviset to může i s vysokým počtem případů a vytížeností krajských hygienických stanic. Od začátku epidemie se 36 procent lidí nakazilo v práci a čtvrtina v rodině.

„Při interpretaci uvedených dat je nutné brát v potaz zpoždění týden až 14 dní mezi skutečnou dobou nákazy a diagnostikováním uvedeného případu,“ uvedla Svobodová. ÚZIS také upozorňuje, že některých osob může být uvedeno více pravděpodobných míst nákazy.

Úřad rozděluje místa nákazy do devíti hlavních kategorií, které jsou pracoviště, rodina, domácnost a volný čas, školství, zdravotnické zařízení, sociální zařízení, sporty či aktivní odpočinek, společenské a hromadné akce, dovolená a importované nákazy. Ostatní zdroje jsou zařazené mezi „jiné“. 

Jejich podíl se pohybuje od 46 a 47 procent v březnu a dubnu až po více než 73 procent v červnu. Nezjištěných nákaz bylo většinu měsíců do 4,5 procenta, na počátku epidemie v březnu jen procento.

V březnu se nakazila v práci polovina lidí

Podíly nákaz odpovídají tomu, jak byla v Česku přijímána a zase uvolňována opatření, která měla šíření nákazy bránit. V březnu se v práci nakazila skoro polovina lidí (48,9 procenta), v dubnu, kdy velká část lidí pracovala z domova, podíl klesl na 41,5 procenta. 

V dalších dvou měsících spolu s uvolňování rostl, v květnu na 53,8 procenta a v červnu na 62,6 procenta. O prázdninách začalo nových případů přibývat, ale lidé kvůli dovoleným nebyli tak často v práci. V červenci tak podíl klesl na 44,8 procenta a v srpnu dál na 38,9 procenta. Dílčí data za září pak uvádějí 27,4 procenta.

Pravděpodobné místo nákazy pozitivních občanů ČR
03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 k 19.9. Celkem
CELKEM 3 290 4 319 1 510 2 372 4 151 7 077 22 316 45 035
Pracoviště 1 610 (48,9 %) 1 794 (41,5 %) 812 (53,8 %) 1 485 (62,6 %) 1 858 (44,8 %) 2 752 (38,9 %) 6 118 (27,4 %) 16 429 (36,5 %)
Administrativa / kancelář 167 (5,1 %) 146 (3,4 %) 40 (2,6 %) 61 (2,6 %) 131 (3,2 %) 263 (3,7 %) 655 (2,9 %) 1 463 (3,2 %)
Strojírenství, elektro 71 (2,2 %) 113 (2,6 %) 61 (4,0 %) 200 (8,4 %) 221 (5,3 %) 235 (3,3 %) 366 (1,6 %) 1 267 (2,8 %)
Pedagog, školství 84 (2,6 %) 41 (0,9 %) 17 (1,1 %) 32 (1,3 %) 40 (1,0 %) 91 (1,3 %) 674 (3,0 %) 979 (2,2 %)
Zdravotní sestra 94 (2,9 %) 218 (5,0 %) 46 (3,0 %) 46 (1,9 %) 85 (2,0 %) 112 (1,6 %) 276 (1,2 %) 877 (1,9 %)
Hornictví, těžba 3 (0,1 %) 184 (12,2 %) 542 (22,8 %) 90 (2,2 %) 14 (0,2 %) 17 (0,1 %) 850 (1,9 %)
Jiný zdrav. prac. 70 (2,1 %) 199 (4,6 %) 38 (2,5 %) 39 (1,6 %) 64 (1,5 %) 116 (1,6 %) 236 (1,1 %) 762 (1,7 %)
Management, vedení, řízení 91 (2,8 %) 31 (0,7 %) 21 (1,4 %) 43 (1,8 %) 71 (1,7 %) 140 (2,0 %) 295 (1,3 %) 692 (1,5 %)
Dělnické profese, agenturní prac. 25 (0,8 %) 79 (1,8 %) 31 (2,1 %) 30 (1,3 %) 97 (2,3 %) 106 (1,5 %) 127 (0,6 %) 495 (1,1 %)
Řemeslník 38 (1,2 %) 49 (1,1 %) 41 (2,7 %) 42 (1,8 %) 79 (1,9 %) 70 (1,0 %) 121 (0,5 %) 440 (1,0 %)
OSVČ 67 (2,0 %) 28 (0,6 %) 6 (0,4 %) 11 (0,5 %) 31 (0,7 %) 82 (1,2 %) 166 (0,7 %) 391 (0,9 %)
Lékař 67 (2,0 %) 66 (1,5 %) 20 (1,3 %) 12 (0,5 %) 22 (0,5 %) 53 (0,7 %) 136 (0,6 %) 376 (0,8 %)
Jiný potravinář 30 (0,9 %) 34 (0,8 %) 25 (1,7 %) 11 (0,5 %) 56 (1,3 %) 66 (0,9 %) 115 (0,5 %) 337 (0,7 %)
Prodavač(ka) / pokladní 37 (1,1 %) 37 (0,9 %) 11 (0,7 %) 26 (1,1 %) 57 (1,4 %) 72 (1,0 %) 96 (0,4 %) 336 (0,7 %)
Gastronomie, pohostinství 47 (1,4 %) 25 (0,6 %) 23 (1,5 %) 18 (0,8 %) 39 (0,9 %) 55 (0,8 %) 86 (0,4 %) 293 (0,7 %)
Řidič, doprava 33 (1,0 %) 48 (1,1 %) 13 (0,9 %) 7 (0,3 %) 30 (0,7 %) 45 (0,6 %) 100 (0,4 %) 276 (0,6 %)
Skladník, expedice, logistika 23 (0,7 %) 29 (0,7 %) 28 (1,9 %) 22 (0,9 %) 40 (1,0 %) 46 (0,6 %) 75 (0,3 %) 263 (0,6 %)
Sociální pracovník / péče o osoby 23 (0,7 %) 51 (1,2 %) 2 (0,1 %) 8 (0,3 %) 22 (0,5 %) 26 (0,4 %) 128 (0,6 %) 260 (0,6 %)
Pracovník ve službách 35 (1,1 %) 21 (0,5 %) 5 (0,3 %) 14 (0,6 %) 34 (0,8 %) 50 (0,7 %) 95 (0,4 %) 254 (0,6 %)
Pracovník v IT 25 (0,8 %) 23 (0,5 %) 2 (0,1 %) 10 (0,4 %) 30 (0,7 %) 55 (0,8 %) 93 (0,4 %) 238 (0,5 %)
Stavebnictví 24 (0,7 %) 20 (0,5 %) 32 (2,1 %) 26 (1,1 %) 34 (0,8 %) 50 (0,7 %) 51 (0,2 %) 237 (0,5 %)
Ostatní 559 (17,0 %) 533 (12,3 %) 166 (11,0 %) 285 (12,0 %) 585 (14,1 %) 1 005 (14,2 %) 2 210 (9,9 %) 5 343 (11,9 %)

Zdroj: ÚZIS 

Dlouhodobě zhruba třetinu nákaz tvoří přenosy v domácnosti a rodině. Výrazně nižší podíl (25,1 procenta) byl v červnu. Mezi červencem a srpnem podíl klesl z 34,7 procenta na 30,6 procenta. V září je podle prozatímních dat výrazně nižší, asi 18,3 procenta.

Školy byly uzavřené od 11. března, postupně začaly otevírat od dubna pro vysokoškoláky, v květnu se pak mohli přidat studenti posledních ročníků středních škol a na konci měsíce také děti z prvního stupně základních. Ve všech měsících epidemie tak bylo nakažených ve školství alespoň 5,8 procenta (srpen). V červnu po obnově výuky bylo nákaz souvisejících se školstvím devět procent, zářijová nekompletní data ukazují 13,6 procenta.

Na akcích se nakazilo 796 lidí

Ze zahraničí si nákazu přivezlo v březnu téměř 16 procent nakažených, v té době šlo o importy hlavně z Itálie nebo Rakouska, často související s lyžařskými dovolenými. V době omezeného cestování v dubnu až červnu tvořily importy zhruba čtyři procenta nákaz. V letních měsících se podíl zvýšil, v červenci na 5,8 procenta a v srpnu na 9,7 procenta. Od začátku epidemie se nakazilo v zahraničí zhruba 2300 lidí, tedy pět procent. Podíl nákaz na domácí dovolené byl většinu měsíců velmi nízký, nejvyšší v srpnu (4,6 procenta).

Velmi nízké jsou podle ÚZIS také podíly nákaz související s hromadnými a společenskými akcemi, sportem nebo aktivním trávením volného času. Na akcích, které byly ale velkou část jara zakázané a pořád se na ně vztahují jistá omezení, se od začátku epidemie nakazilo 796 lidí, což činí asi 1,8 procenta. Stejné procento uvádí ÚZIS i u sportu, nakažených bylo 817.

Pravděpodobné místo nákazy pozitivních občanů ČR
03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 k 19.9. Celkem
CELKEM 3 290 4 319 1 510 2 372 4 151 7 077 22 316 45 035
Rodina, domácnost, volný čas 1 090 (33,1 %) 1 485 (34,4 %) 492 (32,6 %) 595 (25,1 %) 1 442 (34,7 %) 2 169 (30,6 %) 4 079 (18,3 %) 11 352 (25,2 %)
Školství 276 (8,4 %) 311 (7,2 %) 97 (6,4 %) 149 (6,3 %) 374 (9,0 %) 413 (5,8 %) 3 045 (13,6 %) 4 665 (10,4 %)
Import 520 (15,8 %) 153 (3,5 %) 62 (4,1 %) 98 (4,1 %) 242 (5,8 %) 690 (9,7 %) 515 (2,3 %) 2 280 (5,1 %)
Zdravotnické zařízení 130 (4,0 %) 525 (12,2 %) 101 (6,7 %) 80 (3,4 %) 94 (2,3 %) 188 (2,7 %) 304 (1,4 %) 1 422 (3,2 %)
Zařízení sociální péče 117 (3,6 %) 281 (6,5 %) 14 (0,9 %) 101 (4,3 %) 82 (2,0 %) 129 (1,8 %) 225 (1,0 %) 949 (2,1 %)
Sport / aktivní odpočinek 25 (0,8 %) 23 (1,0 %) 131 (3,2 %) 258 (3,6 %) 380 (1,7 %) 817 (1,8 %)
Hromadná / společenská akce 11 (0,3 %) 22 (1,5 %) 7 (0,3 %) 110 (2,6 %) 253 (3,6 %) 393 (1,8 %) 796 (1,8 %)
Dovolená / rekreace 14 (0,4 %) 1 (0,0 %) 1 (0,0 %) 67 (1,6 %) 326 (4,6 %) 255 (1,1 %) 664 (1,5 %)
Doprava / cestování 4 (0,1 %) 4 (0,0 %)
Jiné 1 550 (47,1 %) 2 006 (46,4 %) 916 (60,7 %) 1 744 (73,5 %) 2 819 (67,9 %) 4 318 (61,0 %) 7 200 (32,3 %) 20 553 (45,6 %)
Neznámo 34 (1,0 %) 96 (2,2 %) 68 (4,5 %) 101 (4,3 %) 96 (2,3 %) 288 (4,1 %) 7 249 (32,5 %) 7 932 (17,6 %)

Zdroj: ÚZIS

Podíl nákaz ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb se daří od dubna snižovat a dále držet na nízké úrovni. V dubnu souviselo se zdravotnictvím více než 12 procent nákaz a se sociálními službami přes šest procent. 

V té době se nejvíc objevovala celá nemocniční oddělení nebo domovy pro seniory s desítkami nakažených. V absolutních počtech bylo ale případů podobně jako za září, protože celkově se v dubnu nakazilo jen 4300 lidí. Ve zdravotnických zařízeních to bylo 525 nakažených, v sociálních službách 281 a v září je to 304 a 225.

Také přečtěte

RECENZE: Michael Robotham je pro své postavy nebezpečný

Některé z nich vyšly v českém překladu. Před dvěma lety se pak na zdejší trh …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít k navigační liště