V lesích se válí dřevo, nikdo ho kvůli kůrovci nechce